Organisatie

Het bestuur van de Van Beek – Donner Stichting heeft 6 leden. Secretariaten aan de Maas staat het bestuur administratief bij. Het bestuur beoordeelt alle aanvragen individueel en is actief in de Rotterdamse samenleving. Er zijn goede contacten met andere initiatieven, stichtingen, fondsen in Rotterdam en Nederland en met de decanen van de verschillende onderwijsinstellingen.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden zodat alle opbrengst van het kapitaal ten goede komt aan de meisjes en vrouwen die een beroep op de stichting doen.

  • De Van Beek – Donner Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): giften zijn belastingvrij en mogelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • De stichting is lid van de vereniging van Fondsen in Nederland (FIN).
  • De stichting draagt financieel bij aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam en een bestuurslid is ook lid van het Algemeen bestuur van het Fonds.
  • Het bestuur neemt deel aan het Rotterdams Fondsenoverleg.
  • Jaarlijks geeft de stichting 4 Grada van Beek – Donnerbeurzen aan studenten van het Piet Zwart Instituut en Codarts.