Doelstelling

De oprichtster van de stichting, mevrouw Grada van Beek – Donner, had in 1948 een helder doel voor ogen: woningen voor alleenstaande vrouwen. In die tijd een groot probleem.

De stichting biedt inmiddels, in de geest van haar gedachtegoed, financiële steun aan vrouwen die geen beroep kunnen doen op de overheid of hun familie en toch een studie willen beginnen, afmaken of verdiepen. Het doel is dat deze meisjes en vrouwen aan het eind van hun studie een goede startpositie hebben om economisch zelfstandig te worden.