Werkwijze

Via deze site kunt u een aanvraag indienen. Voor de beoordeling van uw aanvraag heeft het bestuur een aantal documenten nodig. Tijdens het aanvraagproces kunt u zien welke documenten dat zijn.

Eerst controleert het bestuur of de aanvraag volledig is. Zo niet, dan vraagt het bestuur u de aanvraag aan te vullen. Zolang de aanvraag niet compleet is, kan het bestuur geen besluit over uw aanvraag nemen.

Soms zal het bestuur u uitnodigen voor een gesprek. Tijdens het gesprek wordt uw voorbereiding en uw motivatie voor de studie besproken.

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. In de maanden februari, april, mei, juli, september en november vindt er een bestuursvergadering plaats. In de week na de vergadering krijgt u bericht of uw aanvraag is toegewezen of afgewezen (en waarom).

Afgewezen aanvragen
Het besluit van het bestuur is definitief. Het staat u vrij om een nieuwe, andere aanvraag in te dienen. Als u dat op dezelfde gronden doet, wordt de aanvraag niet opnieuw in behandeling genomen.

Toegekende bijdragen
Aan ondersteuning door de Van Beek – Donner stichting is een aantal voorwaarden verbonden. Het bestuur heeft belangstelling voor hoe het na ons besluit met u gaat. Daarom krijgt u alleen ondersteuning als u het bestuur (minimaal) elk half jaar rapportages stuurt over uw studievorderingen en uw financiële situatie. Eén keer per jaar wil het bestuur van uw decaan horen wat hij of zij van uw vorderingen vindt. Op die manier blijft het bestuur betrokken bij uw ontwikkeling.

Als u voor het jaar daarop ook steun nodig hebt, moet u opnieuw een complete aanvraag indienen, die het bestuur opnieuw beoordeelt. Uw studieresultaten spelen bij deze beoordeling een grote rol.